انقلاب اسلامی ایران در حماسه یوم ا... ۲۲بهمن ۱۳۵۷به ثمر نشست وهنوز این انقلاب پانگرفته بود که دشمنان اسلام دست به توطئه های فراوان زدندو پس ازماجراهایی چون گنبد ـ خوزستان کردستان و   ترورهای متوالی گروهک منافقین درسراسر کشور امام راحل (قدس) درتاریخ ۵/۹/۱۳۵۸ فرمان تشکیل بسیج ۲۰میلیونی را صادر فرمودند. واز همان بدو تشکیل بسیج درنوشهر از شهرستانهای مازندران  برادران روستای خیرسر در بسیج  شهرستان نوشهر فعالیت مینمودند.                                                                                                                       پایگاه شهیدمدنی روستای خیرسرهم اولین پایگاهی بود که در منطقه جنوبی شهرستان اعلام موجودیت نموده و به نام شهید هاشمی نژاد فعالیت خود را از اواخر سال ۱۳۵۸بارهنمودهای شهیدخیریان وبافرماندهی برادر بسیجی ذبیح ا... سلطانی لشکناری کار خود را شروع نمود . ازاواخر سال ۱۳۶۰برادر صادق قاسمی زاده مسئولیت پایگاه را دردست گرفتند وتاپایان ۱۳۶۱ این مسئولیت ادامه داشت سپس   برادر رمضان پزو این مسئولیت را برعهده گرفته که تاکنون بافراز ونشیب های فراوان به این راه ادامه دارد.

(پایان)


 

نوشته شده توسط رمضان پزو در سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰:۵ قبل از ظهر.تاریخچه پایگاه - لينک ثابت